KobietyMeżczyźni
Trening jednorazowy 15 zł. 15 zł.
Karnet 2-tygodniowy 40 zł.50 zł.
Karnet miesięczny 70 zł.100 zł.
Karnet 2-miesięczny 100 zł.180 zł.
Karnet 6-miesięczny 350 zł.420 zł.Dla młodzieży uczącej się ( technikum,liceum ) oraz emeryci i renciści, karnet miesięczny wynosi 70 zł.

Honorowane są karty Benefit System oraz Fit Profit , Fit Flex i OK System.

canadian pharmacy online pharmacy online antibiotics online antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online