KobietyMeżczyźni
Trening jednorazowy 20 zł. 20 zł.
Karnet 2-tygodniowy 80 zł.80 zł.
Karnet miesięczny 100 zł.130 zł.
Karnet 2-miesięczny 180 zł.240 zł.
Karnet 6-miesięczny 500 zł.600 zł.Dla młodzieży uczącej się ( technikum,liceum ) oraz emeryci i renciści, karnet miesięczny wynosi 100 zł.

Honorowane są karty Benefit System oraz Fit Profit , Fit Flex i OK System.

canadian pharmacy online pharmacy online antibiotics online antibiotics online pharmacy https://rxcanadainpharmacy.com/ pharmacy online